premier league 2 hạng nhì

premier league 2 hạng nhì – premier league 2 hạng nhì

1. Man City | Trận: 36 | Hiệu số: +76 | Điểm: 94 (Vô địch)

2. MU | Trận: 36 | Hiệu số: +39 | Điểm: 77

3. Liverpool | Trận: 37 | Hiệu số: +42 | Điểm: 72

4. Tottenham | Trận: 36 | Hiệu số: + 36 | Điểm: 71

5. Chelsea | Trận: 36 | Hiệu số: +27 | Điểm: 69

6. Arsenal | Trận: 36 | Hiệu số: +24 | Điểm: 60

7. Burnley | Trận: 37 | Hiệu số: -2 | Điểm: 54

8. Everton | Trận: 37 | Hiệu số: -12 | Điểm: 49

9. Leicester | Trận: 36 | Hiệu số: -5 | Điểm: 44

10. Newcastle | Trận: 36 | Hiệu số: -10 | Điểm: 41

11. Crystal Palace | Trận: 37 | Hiệu số: -12 | Điểm: 41

12. Bournemouth | Trận: 37 | Hiệu số: -17 | Điểm: 41

 

13. Watford  | Trận: 37 | Hiệu số: -19 | Điểm: 41

14. Brighton  | Trận: 36 | Hiệu số: -14 | Điểm: 40

15. West Ham | Trận: 36 | Hiệu số: -22 | Điểm: 38

16. Huddersfield | Trận: 36 | Hiệu số: -29 | Điểm: 36

17. Southampton | Trận: 36 | Hiệu số: -19 | Điểm: 33

18. Swansea | Trận: 36 | Hiệu số: -26 | Điểm: 33

19. West Brom | Trận: 37 | Hiệu số: -23 | Điểm: 31

20. Stoke | Trận: 37 | Hiệu số: -34 | Điểm: 30 (Xuống hạng)

Xem thêm:  rashford chấn thương
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$